Etienne Kreutzer

Etienne Kreutzer

Focus op mensen, op hun gedrag en competenties.

Je hebt het in huis. Alleen is In tijden van veranderingen, uitdagingen of ontwikkeling het handig als iemand meekijkt. Met “meekijkt” bedoel ik niet passief een rapport uitbrengen; ik ga het gesprek aan, geef lezingen en advies en zorg er voor dat zowel het proces, resultaat en de beleving positief zijn. Extra aandacht is er voor de competenties ‘aanpassingsvermogen’ en ‘zelfontwikkeling’, zodat jij als organisatie, team en mens wendbaar wordt en klaar voor toekomstige uitdagingen.

De aandacht die ik geef aan mensen, gedrag, communicatie, competenties, leren en andere onderwerpen die vallen onder ‘soft skills’ en ‘de zachte kant’ gaan echt iets betekenen voor jou, jouw werk, leiderschap en de cultuur in je organisatie.

Interessegebieden: gedragsverandering / cultuurverandering / softskills

06-41672432 / ekreutzer@stendig-advies.nl

Wesley van Pinxteren

Wesley van Pinxteren

Echt vernieuwen is gecontroleerd durven loslaten. Mensen of teams zijn doorgaans prima in staat om vraagstukken of problemen binnen hun werk op te lossen. Wanneer dat even niet meer lukt, help ik om te ontdekken wat er precies gebeurt en hoe we verder kunnen. Ik bepaal koers vanuit inzicht in gedrag en het communicatieproces; in termen van rendement, interactie en in kleine stappen. Complexe processen worden zo snel inzichtelijk en er ontstaat overzicht en doorpakkend vermogen. Mijn voorliefde voor strategie combineer ik met een talent voor grafische vormgeving. Hierdoor zet ik ideeën of data snel om in prikkelende visuals of communicatie-uitingen. Interessegebieden: sociale innovatie / organisatieverandering / veranderprocessen 06-55174717 / wpinxteren@stendig-advies.nl