Je hebt het al in huis.

Sinds 2010 ontwikkelen wij verander- en ontwikkeltrajecten. Dat doen wij omdat wij geloven en zien dat mensen en organisaties écht kunnen veranderen. Daar is aandacht en tijd voor nodig, maar het kan wel. En dat kan op een dusdanige manier, dat je ontwikkelt en verandert op een manier waar je later zakelijk en persoonlijk iets aan hebt. 

Want dat is wat Stendig uniek maakt: focus op wat werkt voor jouw organisatie. Dat zijn mensen. Door de competenties die ze bezitten en de ervaring die ze meenemen. Je hebt daarmee in onze ogen alles in huis wat nodig is om te veranderen. Wil je veranderen, zul je die competenties en onderliggend gedrag wel moeten objectiveren, ontwikkelen en monitoren. Om zo ook effecten te kunnen borgen. 

Dat doen wij samen met je, vanuit onze achtergrond in sociale psychologie en verandermanagement en vanuit partnerships met partijen als Boost&Co. In ons aanbod combineren we de kracht van ‘persoonlijke ontwikkeling’ met de schaalbaarheid van brede verandertrajecten. Denk aan interventies zoals onze 1-op-1 bankgesprekken, online talent-ontwikkeling van het hele team en het interim inzetten van een van onze consultants. 

In de markt is het gebruikelijk te focussen op ‘het moet helemaal anders’, het toevoegen van algemene trainingen en het maken van vaste uren. Wij geven jou de kennis en tools om zelf te kunnen ontwikkelen en veranderen en zelf regie te voeren. Wij begeleiden waar gewenst. Zo stimuleren wij zelfredzaamheid en wendbaarheid. En ben jij als persoon en organisatie klaar voor de toekomst.

De menskant van innovatie

Een groot revalidatiecentrum leerde bestendig innoveren. We brachten medewerkers samen en creëerden nieuwe ideeën.

Veiligheidsvoorschriften opvolgen

De brandweer wilde brandpreventie onder de aandacht brengen in de zorg. We vertelden hun verhaal en gingen met hulpverleners samenwerken aan brandveiligheid.

Profilering vanuit kernwaarden

Beleidsmedewerkers leerden weer communiceren met hun doelgroep. We bepaalden hiervoor kernwaarden, belangrijke stakeholders en communicatiedoelen.

Stendig

Met kennis over gedrags-, cultuur- en organisatieverandering leren we organisaties om dingen anders te doen. Want veranderen is te leren, daar zijn we van overtuigd.

Diensten.

De kracht van persoonlijke ontwikkeling is de aandacht en begeleiding die het individu krijgt, waardoor hij zich kan ontwikkelen op een manier die bij hem past. De kracht van verandertrajecten is de schaalbaarheid en het mogelijkheid om iedere medewerker te laten praten over een onderwerp. De kracht van ons aanbod is de combinatie: persoonlijke ontwikkeling op grote schaal.  

Zodat medewerkers en collega’s leren, zich ontwikkelen, veranderen en blijvend resultaat ervaren. 

We hebben drie categorieën van diensten, zodat je meteen kan ontwikkelen en veranderen op de manier die bij jouw situatie, organisatie en mensen past.

1. Op de bank.

Een open dialoog op onze Stendig-bank. Hoe zitten medewerkers in de wedstrijd? Wat motiveert ze en wat houdt ze tegen? Bank-gesprekken worden ingezet als peilstok en resulteren in hoogwaardig inzicht waar op voort te bouwen is in een verandertraject, volgens de mensen die het meemaken.

2. Competenties ontwikkelen.

Veranderen betekent stappen zetten. Sommige van deze stappen zet je van nature al als organisatie, andere stappen vragen een extra paar ogen en specifieke expertise. Met deze aanvullende blik die wij bieden ben je ervan verzekerd dat stappen die je gaat zetten echt bijdragen aan je einddoel.

3. Interim ondersteuning.

We zijn een vast aantal dagen kartrekker van het veranderproject, lopen structureel mee en werken toe naar nieuw gewoontegedrag. En leren je mensen meteen hoe te veranderen, zodat je een volgend traject zelf kunt oppakken. Deze Interim diensten zijn altijd maatwerk.

Etienne Kreutzer

Focus op mensen, op hun gedrag en competenties.

Je hebt het in huis. Alleen is In tijden van veranderingen, uitdagingen of ontwikkeling het handig als iemand meekijkt. Met “meekijkt” bedoel ik niet passief een rapport uitbrengen; ik ga het gesprek aan, geef lezingen en advies en zorg er voor dat zowel het proces, resultaat en de beleving positief zijn. Extra aandacht is er voor de competenties ‘aanpassingsvermogen’ en ‘zelfontwikkeling’, zodat jij als organisatie, team en mens wendbaar wordt en klaar voor toekomstige uitdagingen.

De aandacht die ik geef aan mensen, gedrag, communicatie, competenties, leren en andere onderwerpen die vallen onder ‘soft skills’ en ‘de zachte kant’ gaan echt iets betekenen voor jou, jouw werk, leiderschap en de cultuur in je organisatie.

Interessegebieden: gedragsverandering / cultuurverandering / softskills

06-41672432 / ekreutzer@stendig-advies.nl

Wesley van Pinxteren

Echt vernieuwen is gecontroleerd durven loslaten.

Mensen of teams zijn doorgaans prima in staat om vraagstukken of problemen binnen hun werk op te lossen. Wanneer dat even niet meer lukt, help ik om te ontdekken wat er precies gebeurt en hoe we verder kunnen. Ik bepaal koers vanuit inzicht in gedrag en het communicatieproces; in termen van rendement, interactie en in kleine stappen. Complexe processen worden zo snel inzichtelijk en er ontstaat overzicht en doorpakkend vermogen.

Mijn voorliefde voor strategie combineer ik met een talent voor grafische vormgeving. Hierdoor zet ik ideeën of data snel om in prikkelende visuals of communicatie-uitingen.

Interessegebieden: sociale innovatie / organisatieverandering / veranderprocessen

06-55174717 / wpinxteren@stendig-advies.nl

Lees hoe we over verandering denken.

We schrijven geregeld artikelen over verandering in organisaties of de ontwikkeling van het consultancyvak. Lees ze hier.

Kader het in en laat het los.

Artikel over de zin van startup-gericht denken in grotere organisaties.

Hoe consultancy er in 2019 uit zou moeten zien.

Een artikel over de uitdaging die het consultancy-vak moet aangaan.

Hoe het organisatie-adviesvak begon met Van Gogh.

Organisatie-advies binnen en buiten de familie Van Gogh.

Ook leren veranderen?

Benieuwd naar wat we voor je kunnen doen? Stuur een email en stel je vraag. Nog geen concrete vraag, laat je dan verrassen.

Stendig werkte onder andere voor